stránky sdružení občanů Lesné již brzy v provozu

Nejsme členy politických stran, ale trvalý nedostatek potřebné aktivity samosprávy MČ Brno-sever nás vyprovokoval ke vstupu do komunální politiky - prostřednictvím hnutí Sdružení občanů Lesné.

Nabízíme téměř deset let zkušeností s problémy tohoto území a jejich řešením. Podařilo se nám v rámci toho vydobýt respekt k původní Lesné jako unikátnímu sídlišti v zeleni, a to jak na celobrněnské, tak i celostátní úrovni. V průběhu poledních let se nám podařilo odvrátit hrozbu masivní výstavby v rámci developerských projektů; pozastavit kácení v lese nad Lesnou; v rámci grantových projektů vybudovat a rekonstruovat dětská hřiště a sportoviště kolem Čertovy rokle (ve spolupráci s MČ Brno-sever); dosáhnout omezení rychlosti uvnitř Lesné; jednáme o nevhodnosti trasování dopravního obchvatu Obřan a Maloměřic přes Lesnou; o zamezení parkování kamionů kolem Lesné; o privatizaci bytů na Lesné. V neposlední řadě jsme vydali knižní publikaci Lesná - 50 let sídliště a zorganizovali nespočet kulturních akcí.

Nejeden z nedávných textů usnesení Zastupitelstva městské části Brno-sever týkajících se oblasti Lesné jsme pro zastupitele formulovali my. Věnujeme se ve svém volném čase problémům a hledáním jejich řešení, na které nemá, ale mělo by mít vedení radnice MČ Brno-sever čas a prostor. Jednáme v rámci toho s představiteli a institucemi na všech úrovních.

Na Lesné od roku 2006 vznikají občanská sdružení, která jsme v roce 2013 sjednotili pod centrální orgán Radu občanských iniciativ k. ú. Lesná. V průběhu doby se ukázalo, že abychom mohli účinně hájit zájmy tohoto území, je třeba naší účasti v zastupitelstvu MČ Brno-sever. Proto vzniklo politické hnutí Sdružení občanů Lesné. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud budeme mít zastoupení ve vedení MČ Brno-sever, můžeme toho udělat v rámci katastrálního území Lesná i celé MČ Brno-sever ještě mnohem více.

Aktuálně se Rada občanských iniciativ k. ú. Lesná věnuje především problematice dalšího možného stavebního rozvoje Lesné v rámci změn Územního plánu města Brna; návrhu na památkovou ochranu urbanismu Lesné; řešení dopravy v rámci katastrálního území Lesná; privatizaci bytů na Lesné a komplexnímu řešení zeleně na Lesné. Jednáme s představiteli a institucemi samosprávy MČ Brno-sever, Statutárního města Brna, ale také Jihomoravského kraje a České republiky. O budoucí podobě lesa nad lesnou jednáme s Mendelovou univerzitou; v otázce dopravního obchvatu Obřan jsme byli k jednání vyzváni vedením MČ Maloměřice a Obřany.

Přestože je Sdružení občanů Lesné zdánlivě lokálním subjektem, může nabídnout své bohaté zkušenosti s prací na úrovni místních územních celků i dalším částem Brna-sever. Především jejich iniciativám řešícím podobné problémy jako katastrální území Lesná. Jsme přesvědčeni o tom, že navázání spolupráce na úrovni místních občanských iniciativ je základním předpokladem pro optimalizaci fungování tak velkého souboru obytných čtvrtí, jakým je MČ Brno-sever.

Jsme přesvědčeni o tom, že katastrální území Lesná (včetně Majdalenek, Barev, Divišovy čtvrti a oblasti mezi ulicemi Soběšická a Seifertova) je v rámci nesourodé a neúměrně velké městské části Brno-sever specifickým územím a vyžaduje na všech úrovních komplexní přístup k řešení jednotlivých problémů. Zkušenosti z posledních let ukazují, že je k tomu nezbytný politický subjekt, který by reprezentoval toto území v rámci ZMČ Brno-sever zde žijícími občany.

Vznik politického hnutí Sdružení občanů Lesné je také přirozeným navázáním na myšlenku, vyslovenou tvůrci Lesné v roce 1968: „Pro život nově rodícího se městského celku by bylo velice účelné a operativní, kdyby organizující funkci přejímala samospráva určená pouze pro tento sídelní celek, která by mohla lépe a operativněji reagovat na potřeby obyvatel nové obytné čtvrti. Je politováníhodné, že návrhy v tomto směru podávané městské správě již při zahájení projektu sídliště Lesná nenašly odezvu, která by mohla mít dobré výsledky jak ve spokojenosti obyvatel, tak i v úspěšném dokončení tohoto díla.“

Nechtěli jsme jednotlivě vstupovat do politických stran, nechtěli jsme se účelově spojovat s existujícími politickými subjekty. Chtěli jsme, aby o našem vstupu do politiky rozhodli sami obyvatelé tohoto území. Ohlas této myšlenky byl nakonec několikanásobně větší, než bylo nutné pro vznik politického hnutí.

Děkujeme všem za podporu a důvěru!

Mgr. Martin Maleček (OS Ježkova)
PhDr. Karla Hofmannová (OS Majdalenky),
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (OS Obzor Lesná)
Ing. Jiří Sekora (OS Arbesova),
prof. Michal Košut, Ph.D. (OS Obzor Lesná)
Ing. Martin Cibula (OS Lesná)
Mgr. Miloslav Králíček (OS Arbesova)